دراویش قربانیان پیوند مذهب و سیاست در ایران

ما تمامی تلاش خود را برای جلب توجه کلیه جوامع حقوق بشری وآزادی خواهان جهان نسبت به اینگونه اعمال ظالمانه و نقض آشکار حقوق زندانیان در بند و خانواده های آنان توسط سران جمهوری اسلامی ، به کار خواهیم بست . 

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی و به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

در باورسران حاکمیت کنونی ایران برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند و باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند اراینرو به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی باورمندان به سایر ادیان را،  سرلوحه عناد خویش قرار داده‌اند.

عدم توجه جمهوری اسلامی به کمترین حقوق انسانی و درخواست های دراویش زندانی، آنان را بر آن داشت تا خواست های خود را به گونه ای به اطلاع همگان برسانند ، اما با توجه به گوش ناشنوای مقامات، چاره ای جز اعلام اعتراض به شیوه اعتصاب غذا و مرگ آرام همراه با به خطر انداختن جان خویش برای آنان باقی نگذارد.

از آنجا که التماس و خواهش خانواده های دروایش اعتصابی نیز از سوی مقامات حاکم بر ایران بدون پاسخ ماند لاجرم بر آن شدند که به خیابان ها رفته و با اعتراض خاموش به یاری عزیزان خود شتافته، فریاد استمداد خواهی خویش را به گوش جهانیان برسانند.که متاسفانه این اقدام دراویش و خانواده آنان از سوی مقامات با سرکوب، بازداشت، ضرب وشتم و دستگیری همراه شده دراویش را در خیابان ها به خاک و خون کشیدند و حتی به زنان و کودکان نیز رحم نکردند !

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ، ضمن محکوم نمودن هرگونه تبعیض عقیدتی ، خواهان برابری حقوق ایرانیان و نوع بشر فارغ از عقاید مذهبی و احترام به حقوق زندانیان سیاسی – عقیدتی می‌باشند.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.