جان زندانیان سیاسی، عقیدتی در خطر است

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

آتش سوزی در بند روحانیت زندان اوین و عدم رسیدگی به موقع مسئولین

سحرگاه روز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۳، بند ۳۲۵ زندان اوین (ویژه روحانیت) آتش گرفت، وسایل زندان و زندانیان، خسارت دید و در آتش سوخت. لازم به ذکر است که در زمان آتش سوزی آیفن ارتباطی بند ویژه با خارج از بند قطع شده بوده و درب‌های بند را نیز قفل کرده بودند. پس از داد و فریادهای فراوان و در خواست‌های کمک زندانیان وحشت زده که با درب‌های بسته مواجه شده بودند، بالاخره بند سپاه که روبروی این بند است متوجه شده و اقدام به شکستن درب‌ها و امداد رسانی کردند.
زندانیان محبوس در این بند از جمله آقای کاظمینی بروجردی، بعلت تنفس دود حاصل از آتش سوزی، دچار ناراحتی‌های تنفسی گردیدند.

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.
اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ، ضمن محکوم نمودن تبعیض عقیدتی، خواهان برابری حقوق ایرانیان و نوع بشر فارغ از عقاید مذهبی و احترام به حقوق زندانیان سیاسی – عقیدتی می‌باشند.
495
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.