فراخوان جلسه 22 مارس کمیته دفاع از محیط زیست

اصل اول کنوانسیون استکهلم
انسان از حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی شرافتمندانه و مرفه را
میسر می سازد، برخوردار است.
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران
حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل هاي بعد باید در آن حیات رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومي تلقي مي گردد.از
این رو فعالیت هاي اقتصادي و غیر آن كه با آلودگي محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند ممنوع است.
محیط زیست ایران و حقوق بشر
سخنرانی، بحث و گفتگو
سخنرانان و موضوع سخنرانی :
حمید حمیدی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر
محیط زیست از منظر نسل سوم حقوق بشر
حسین محمودی: فعال حقوق بشر
بررسی احیای دریاچه ارومیه
محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون
Paltalk :
Social Issues and Politics Human Rights Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran شنبه 22 مارس 2024 ساعت 20.00 به وقت اروپای مرکزی
مسئول جلسه : میترا کفایت حقیقی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از محیط زیست

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.