اطلاعیه ی 448 : جان دراویش گنابادی در خطر است

ماده ۳اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است
ماده 81 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب ]دین[، و
آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب
آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است
ماده 81 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و
مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
زندگی و جان دراویش گنابادی در خطر است
طی اعتراض های چند روز اخیر، دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به بازداشت گسترده خانواده
دراویش زندانی نموده و فضایی مملو از رعب و وحشت را بوجود اورده است.
در 71 اسفند 29 بیش از 17 تن زن و حدود 922 تن مرد را طی عملیات خشونت امیزی بازداشت
نموده و به زندان اوین منتقل کرده است.
از اینرو ما فعالین حقوق بشر در ایران
از خواسته های به حق آنان بویژه رسیدگی به وضعیت بیماران زندانی حمایت نموده و خواستار ازادی
فوری بدون قید و شرط دراویش زندانی و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی هستیم .
444

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.