اطلاعیه 434 کمیته دفاع از حقوق اقوام: دستگیری های گسترده شهروندان عرب محکوم است.

ماده 5 اعلا میه جهانی حقوق بشر
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هیچ کس را نباید خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.
ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر
الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد.
ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.

دستگیری های گسترده شهروندان عرب محکوم است.
دولت جمهوری اسلامی ایران اخیرا مجددا اقدام به بازداشت گسترده‌ی شهروندان عرب در خوزستان نموده است.
مردم خوزستان بویژه فعالان مدنی و فرهنگی توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی در منطقه با طرح سناریوهای از پیش ‌تنظیم شده، و تحت فشار قرار دادن ایشان، فضایی مملو از رعب و وحشت را در خوزستان بوجود آورده است.
در یک ماه گذشته فعالان اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف عرب نشین ایران توسط اداره‌ اطلاعات و نیروهای انتظامی دولت جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ دلیلی به همان بهانه های واهی یاد شده، بازداشت و در بیشتر موارد حتی خانواده‌هایشان از سرنوشت و محل نگهداری این بازداشت ‌شدگان و همچنین اتهامات وارد شده به آنها اطلاعی ندارند.
ما این گونه اقدامات که ناشی از عدم توجه به حقوق اساسی انسان است را محکوم کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط این فعالان و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی را داریم.
434
کانون دفاع از حقوق یشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.