اطلاعیه 386 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / روز جهانی کارگر

"رضا شهابی: روز جهانی کارگر را متحد و همرنگ جشن بگیرید"
آیا پاداش تلاش برای ایجاد سندیکا 11 سال حکم زندان است.

لینک پوستر اطلاعیه 386 
این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.