نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران (شهریور۹۲)گزارش و تحلیل خبر، سخنرانی، بحث و گفتگو

ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف.  هر شخص منفردا يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد.

ب  . هيچکس را نميتوان بدون مجوز قانوني از مالکيت محروم کرد.

 ماده 18  اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.

فراخوان

نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران (شهریور۹۲)

گزارش و تحلیل خبر، سخنرانی، بحث و گفتگو

اخبار ماه و تحلیل آن و بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر:

فرشاد لک: فعال حقوق بشر

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در شهریور ماه ۹۲ و تحلیل آن

                        حسین گرجی: فعال حقوق بشر

بررسی پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

سخنران و موضوع سخنرانی:

محمد احمدی: فعال حقوق بشر

دیپلماسی یا توهّم !

زمان:   یکشنبه ۱۳ اکتبر 2013 ساعت 15.30 به وقت اروپای مرکزی

مکان: سوئیس، زوریخ،

Niederweningen   / bahnhof strasse  NO1     / 8165  Schöfflisdorf

امکان دسترسی: با قطار که هر ۳۷ دقیقه‌ها حرکت می‌کند

HB Gleis  41 / 42  Zug S5 , Niederweningen   Zürich

 

مسئول جلسه:   محمد جاوید گوانی

منشی جلسه: محمد رضا عبداللهی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی سوئیس

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.