مراسم ياد بود زنده ياد احمد صدر حاج سيد جوادی

این مراسم روز یکشنبه 14 آپریل 2013 به مدیریت آقای عبدالکریم لاهيجی، نایب
رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق
بشر در ایران،و با سخنرانی سه نفر در ارزیابی کارنامه آقای حاج سید جوادی
در دوران پیش و پس از انقلاب برگزار شد: عبدالکریم لاهیجی، رضا عليجانی،
کاظم کردوانی
این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.