بررسی وضعیت پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران / شنبه 27 آپریل 2013


ماده 
 بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

1- افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي، مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند.

2- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی اقتصادي، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند .

آزادی عقیده و وجدان حق انسانهاست

فراخوان

سخنرانی، داستانخوانی بحث وگفتگو درپالتاک 

بررسی وضعیت پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران

 

 سخنرانان وموضوع سخنرانی:

آقای حمید حمیدی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر

حقوق دگر اندیشان در ایران

آقای بیژن سامانیفعال و مدافع حقوق بشر

نگاهی به نقض حقوق بهائیان در ایران

 

داستانخوانی: میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر

 

 مکان: پالتاک

Paltalk:

Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

 زمان   شنبه  27  آپریل  2013 ساعت 18.00 به وقت اروپای مرکزی

 

برگزار کننده: حجت ترابی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.