برنامه سخنرانی استاد محمد امینی پنج شنبه 6 اکتبر در کلن

 

سرگذشت زبان فارسی

چرا و چگونه پس از چیرگی اعراب مسلمان

و نه سده فرمانروایی های ترکمان، مغول و تاتار،

زبان فارسی، زبان چیره ادبی، اداری و ملّی ایران شد

 

 

گفت و گو با

محمّد امینی

پنجشنبه ششم اکتبر

ساعت 19

 

 

 

Melchiorstraße 3, 50670 Köln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.