مرگ کودک 12 ساله افغان

دختر 12 ساله افغان به دلیل بی توجهی بیمارستان در شیراز درگذشت.

این کودک  دو هفته پیش به دلیل بیماری کبد، در بیمارستان نمازی شیراز بستری شد و باید عمل پیوند از پدر لطیفه به او انجام میشد. اما پزشکان بیمارستان به او گفتند که به دلیل غیر مجاز بودن اقامت او و خانواده اش نمیتوانند پیوند را انجام دهند.

حشمت الله مصلحی، یک عضو از تیم پیوند اعضای دانشگاه پزشکی شیراز به خبرنگاران گفته بود که فوت لطیفه ربطی به غیر ایرانی بودن او نداشت و تمامی خدمات پیوند به روی نوجوان 12 ساله افغان در بیمارستان نمازی به طور رایگان انجام شد.

در حالی که پدر او در یک مصاحبه قبل از فوت دخترش به خبر نگاران گفته بود که میگویند: به 3 دلیل نمیتوانیم عملش کنیم. اول چون پناهنده غیر قانونی هستید. دوم چون هزینه پیوند را نمیتوانی بدهی و سوم چون تخت خالی نداریم.

حال چه کسی حقیقت را میگوید؟

قابل ذکر است که:

جراحی پیوند عضو برای غیر ایرانیان در ایران 2 سال پیش ممنوع شد. از سوی دیگر صدها هزار پناهنده غیر قانونی افغان که در این کشور زندگی میکنند، به خدمات رایگان بهداشتی ایران دسترسی ندارند.

اما بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت، اگر دهنده عضو بدن برای اتباع غیر ایرانی هم غیر ایرانی باشد، اجازه پیوند عضو به آنها در ایران داده میشود.

 

باید مهاجر باشی تا این موضوع رو بیشتر درک کنی

باید از کشور خودت رونده و از همه جا مونده باشی؛ تا بفهمی چقدر دردناکه که ….

باید درد کشیده باشی تا درد دیگران رو بفهمی

البته، متاسفانه رژیم ایران برای جان هم میهنان خود هم ارزش قائل نیست چه برسد به مهاجر افغان بی پناهی که مجبور به ترک خاک خود شده.

فقط یک سوال هست که خیلی ذهنمو درگیر کرده:

اگر این کودک سوری یا لبنانی هم بود، همینطور برخورد میشد؟

 

 

علی شعبانزاده (فعال حقوق بشر و عضو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. نمایندگی ترکیه)

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.