فراخوان  جلسه ی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 2

هر كس‌ حق‌ ازادی بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ ازادی تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاها يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنری يا بهر وسيله‌ ديگر بانتخاب‌ خود می‌باشد.

 

 

نظام های افراط گرایی مذهبی و تروریسم

 

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

 

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

 

              جمشید غلامی سیاوزان: فعال حقوق بشر     

انفجار مرکز یهودیان ارژانتین (امیا)

                 هادی زارع: فعال حقوق بشر

چرائی نظام های مذهبی افراط گرا و تروریسم

                 حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی : فعال حقوق بشر

تحلیل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 19

 

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

    

زمان برگزاری: دوشنبه 25 جولای 2016 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان،

 

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran komitte adian

مسئول جلسه: جمشید غلامی سیاوزان  

 

منشی جلسه : مصطفی خدا کرمی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.