باور به مسیحیت در ایران، یعنی ارتکاب جرم سیاسی ـ امنیتی!

از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون دگراندیشان دینی با فشار، تعرض و آزار دولت جمهوری اسلامی روبرو بوده اند. نه تنها ایرانیان باورمند بهایی، یهودی، مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن و سایر پیروان اهل حق (یارسان) و دروایش و حتی شیعیانی که به نام های ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند، از آزارها و سرکوب ها درامان نبوده اند. و سالهاست به خصوص نوکیشان مسیحی ایرانی را که دولت جمهوری اسلامی ایران حاضر به رعایت حقوق انسانی ایشان نبوده و رسما مواد 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را به طور مستمر و برنامه ریزی شده نقض نموده است.

جمعه چهار تیر ماه ۱۳۹۵:  نیروهای لباس شخصی با یورش به منزل آقای سعید ترابی از خادمین کلیسای کرج  وحاضرین در جلسه از جمله همسر ایشان (لیلا ترابی) را به همراه نسترن غیاثی، شهین شهابی و آقای وحید ترابی و همسر وی خانم زینت هادیفر را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کرده اند. گفتنی است، حاضرین در  این جلسه پرستشی به علت خواندن سرود های پرستشی مسیحی در شب قدر و هتک حرمت به ماه رمضان متهم به برگزاری جلسه فسق و فجور گردیده اند! مامورین لباس شخصی با توهین و فحاشی پس از بازرسی منزل مسکونی آقای ترابی کامپیوتر و تمام کتب و مقالات مسیحی وی ،گیتار و حتی تبلت فرزندش را با خود برده اند.
سه شنبه 8 تیرماه 1395: بازجویی و تهدید نعیمه نقاش زرگران خواهر کوچکتر زندانی مسیحی نسیم (مریم) نقاش زرگران توسط وزارت اطلاعات ، یک روز پس از بازگشت خواهرش به زندان اوین، توسط ماموران وزارت اطلاعات در دانشگاه گرمسار بازجوئی شد. باز جویان خانم زرگران بر این خواسته تاکید داشتند

 

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.