مجمع عمومی ماهیانه کانون

1271

(یکشنبه 3  اپریل 2016 ساعت 16:00)

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه 3 اپریل 2016 ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.

برنامه های جلسه مجمع عمومی و بررسی وضعیت اداری کانون

خوش آمد گویی و اعلام برنامه و گزارش عملکرد کمیته روابط عمومی این ماه توسط خانم قریشی (5 دقیقه)

گزارش تصمیم گیری های جلسه عمومی ماه گذشته توسط خانم قریشی (5 دقیقه)

گزارش مسئولین نمایندگی ها و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هریک 5 دقیقه)

گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط آقای حسین بیداروند (5 دقیقه)

گزارش مسئولین کمیته ها  و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک 5 دقیقه)

گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای محمد رضا برزگر (5 دقیقه)

گزارش کتابخانه اینترنتی کانون وبررسی عملکرد آن توسط خانم مونیکا قریشی (5 دقیقه)

8 . گزارش رادیوی اینترنتی کانون و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء، آقای امیر نیلو (10 دقیقه)

9. گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضاء، خانم سارا منظری (5 دقیقه)

گزارش مالی و بررسی آن توسط اعضاء، خانم سیمین مسکینی (5 دقیقه)

گزارش هیئت رئیسه و برررسی عملکرد آن توسط آقای مجتبی قاسمی سامانی (10 دقیقه)

12. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (30 دقیقه)

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

یادآوری:

حضور کلیه مسئولان و اعضاء کانون به موقع در جلسه لازم و مهم است.

در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر 24 ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .

حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

مونیکا قریشی

مسئول کمیته روابط عمومی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.