جلسۀ ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

  05 آپریل 2016 ،ساعت 1900 به زمان اروپای مرکزی

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

محمد مرادی اشکفتی : فعال حقوق بشر

گزارش و تحلیل  موارد نقض حقوق اقوام و ملل  ایرانی در ماه گذشته

جهانگیر گلزار :محقق و فعال حقوق بشر

در چه شرایطی حقوق اقوام ایرانی ممکن است؟

جمشید غلامی سیاوزان : فعال حقوق بشر

اقوام ایرانی (خوزستان)

احسان فتاحی : فعال حقوق بشر

زندانیان سیاسی کرد در سال 94

عبدالخالق امیری : فعال حقوق بشر

وضعیت قوم بلوچ

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ،

paltalk

Social Issues and Politics 

 Human Rights/ Kanoon Defa az HoghoghBashar dar Iran

مسئول جلسه: :پریسا حسین پور

منشی جلسه: جمشید غلامی سیاوزان

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.