گزارش کمپین اعتراضی پناهجویان در آلمان

گزارش کمپین اعتراضی پناهجویان در آلمان
گزارش کمپین اعتراضی پناهجویان در آلمان

تعدادی از پناهجویان آلمان استان زاکسن آنهالت در تاریخ 01/08/2013 در شهر بیترفلد اقدام به ایجاد کمپین جهت اعتراض به شرایط موجود حقوق بشر در ایران و شرایط نامطلوب زندگی پناهجویان کرده اند .

شرایط اسفناک در ایران ، نقض کامل حقوق بشر ، اعدام ، شکنجه ، تجاوز  این پناهجویان را وادار به ترک وطن کرده است .
افراد حاضر در این اعتراض پنج تن بوده که دست به  اعتصاب غذا زده اند تا خواسته های خود را جهت بهبود شرایط زندگی ورسیدگی به پرونده های پناهندگی به گوش مسئولین برسانند .این اعتصاب به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت .
اهداف کمپین
1 – رسیدگی به وضعیت مسکن پناهجویان
2 – اجازه کار کردن برای پناه جویان
3 – حمایت از پناه جویان جهت کلاسهای زبان آلمانی
4  – در نهایت رسیدگی سریعتر به پرونده های پناهجویان
در صورت تمایل از روند کار این کمپین به آدرس ایمیل و فیس بوک ذیل مراجعه فرمائید
www.refugeeprotestbtf.blogsport.com
www.facebook.com/RefugeeprotestBitterfeld
ارسال کننده گزارش : محمد مهدی زرعی   از اعضاء نمایندگی زاکسن آنهالت
این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.