جلسه عمومی ماهیانه کانون در روز یکشنبه 1 سپتامبر 2013

فراخوان

 اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

 جلسه عمومی ماهیانه کانون  در روز یکشنبه 1 سپتامبر 2013 ساعت 16,00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر برگزار خواهد شد.

 بررسی وضعیت اداری کانون

 1.      خوش آمد گوئی و خیر مقدم و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه (5 دقیقه)

2.       بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حیدری (10 دقیقه)

3.        گزارش نمایندگی ها توسط مسئولین و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (40 دقیقه)

نمایندگی های هانوفر،  کیل، گیسن،  سوئیس، ترکیه،  سوئد، اشتوتگارت، عراق، زاکسن آنهالت، دانمارک  (هر نمایندگی 4 دقیقه)

4.       گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی  (5 دقیقه)

5.        گزارش کمیته ها توسط مسئولین هر کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقیقه)

کمیته دفاع از حقوق زنان،  کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو،  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کمیته روابط عمومی (هر کمیته 5 دقیقه)

6.     گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  خانم حنیف نژاد (5 دقیقه)

7.      گزارش کتابخانه کانون عملکرد آن توسط اعضاء آقای غضنفرپور (5 دقیقه)

8.      گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری (5 دقیقه)

9.  گزارش مالی و بررسی آن خانم کفایت حقیقی (5 دقیقه)

10.    گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا (20 دقیقه)

صدر هیئت رئیسه،  قاتم مقام ،  مسئول امور اداری، مالی   (هر عضو هیئت رئیسه 6 دقیقه)

11.   پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها (50 دقیقه)

مکان: پالتاک، اتاق کانون

Paltalk:

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

 

 یادآوری:

1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.

2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

هماهنگ کننده جلسه عمومی کانون

سیدحنیف ساجدی 

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.