گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته جوان و دانشجو در تاریخ 16 دسامبر 2015

آرماین جلسه در ساعت 20:00 در اتاق پالتاک کمیته جوان ودانشجو آغاز گردیدسخنرانان این جلسه خانم شبنم داریوش با موضوع اخبار نقض حقوق جوان و دانشجو در آبان و آذر ماه 1394 خانم مریم پور حسینی با موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران آقای میثم دامی با موضوع 16 آذر روز دانشجو خانم علیه رحمانی با موضوع زندگی جوانان در ایران خانم سهیلا مرادی دلنوشته.دوستان عزیز میتوانند گزارش برنامه اجرا شده در این نشست را از اینجا شنوا باشند.

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.