فراخوان جلسه ی 30 نوامبر کمیته ی آموزش و پژوهش

آرمفراخوان سخنرانی‌ و آموزش حقوق بشر‌

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

 سخنران و موضوع سخنرانی‌:

                          رزا خلیلی : جامعه شناس و فعال حقوق بشر

معرفی حکومتها در دنیا و شکل گیری آنها

                         مریم مرادی : فعال حقوق بشر

بررسی ماده 6 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با

قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و نحوه اجرای آن

                         نازنین سید هاشم : فعال حقوق بشر

کنوانسیون حقوق معلولین

                         رامین توکل : فعال حقوق بشر

معرفی سیستم اداری کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

زمان برگزاری : دوشنبه 30 نوامبر 2015ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری : اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش


View all
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iran komitee Amoozesh

 مسئول جلسه : تقی صیاد مصطفی
منشی‌ جلسه : شبنم داریوش

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.