جلسه کمیته روابط عمومی – روز یکشنبه 14 آوریل 2013

همکاران و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 جلسه کمیته روابط عمومی – کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه 14 آوریل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.

  از مسئولین محترم نمایندگی ها و کمیته ها در خواست معرفی همکار داشته و ضمن معرفی کتبی، در روز جلسه حضور به هم رسانده تا در مورد تقسیم کار و شرح وظایف و نیز پیشنهادات  به بحث و گفتگو بپردازیم.

همکاران فعلی روابط عمومی:

–    مینو  مهر فومنی

–     ابوالفضل  اصغری

–     سعید  رمضانپور

–     محمد  ملک جمشیدی

–     سعید   پژوهیان

–     حوریه   منصوری موحد

–     رضا  کریمی

امید به آنکه در سال جدید، تصمیمات جدیدتر را با برنامه ریزی بهتری در راستای اهداف بشر دوستانه کانون با عملکردی شایسته ومطلوب تری به انجام برسانیم.

 محل برگزاری: پالتاک کانون

 

Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iran

 

 

   کمیته روابط عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

سیدحنیف ساجدی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.