فراخوان جلسه ی کمیته ادیان 21 نوامبر

آرم

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

نقش باورهاي افراط گرايانه مذهبي در نقض حقوق بشر

 

معرفی سخنرانان:             

  1. آقای جهانگیر گلزار: محقق و فعال حقوق بشر
  2. خانم گلشن فتحی: فعال حقوق بشر و کارشناس امور پیروان و ادیان
  3. آقای مهدی نخل احمدی فعال حقوق بشر
  4. آقای حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی فعال حقوق بشر

 

موضوع سخنرانان:

  1. آقای جهانگیر گلزار: باورهای افراطی و نقض حقوق بشر
  2. خانم گلشن فتحی: صلح، توسعه و نقش افراط گرايي مذهبی
  3. آقای مهدی نخل احمدی: نقش حکومتهای غیر دموکراتیک در ایجاد و تقویت افراطگرایی مذهبی
  4. آقای حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی: افراط گرايي مذهبي و سركوب عقايد

زمان جلسه: شنبه 21 نوامبر ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی

مکان جلسه: پالتاک، اتاق کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa Az Hoghooghe Bashar Iran Komiteh Adian

شرکت در جلسه برای عموم آزاد است

مسئول جلسه : ابراهیم حسبنی

منشی جلسه : تقی مصطفی صیاد

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.