جلسه عمومی ماهیانه کانون در روز 21 جولای 2013 ساعت 16,00 بوقت اروپای مرکزی

همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

متاسفانه جلسه عمومی کانون در اولین یکشنبه 7 یولی به علت عدم حضور بسیاری از اعضا و بعضی از مسئولین و اینکه بعضی از حاضرین هم با اعلام نداشتن فرصت و قصد ترک جلسه را داشتند تصمیم بر این گرفته شد که جلسه عمومی ماه یولی مجددا در یکشنبه 21 یولی مجددا برگزار شود

از این رو به تمامی اعضاء و مسئولین نمایندگی ها و اعضا مسئولین کمیته ها، ضرورت حضور به موقع (1600) و پیش بینی فرصت 3 ساعته برای حضور فعال در جلسه عمومی که محل تصمیم گیری کانون میباشد را اعلام میداریم .

و کسانیکه به دلایلی امکان حضور در جلسه را ندارند لازم استکه 24 ساعت قبل عدم حضور خود را به مسئولین اعلام نمایند.

صدرهیئت رئیسه کانون

منوچهر شفائی

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درود های صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون  در روز 21 جولای 2013 ساعت 16,00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر برگزار خواهد شد.

بررسی وضعیت اداری کانون

1.      خوش آمد گوئی و خیر مقدم و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم (5 دقیقه)

2.       بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حیدری ( 10 دقیقه )

3.        گزارش نمایندگی ها توسط مسئولین و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (40 دقیقه)

نمایندگی های: هانوفر، کیل،  سوئیس، ترکیه،  سوئد، اشتوتگارت، عراق، ماگدبورک، دانمارک   (هر نمایندگی 4 دقیقه)

4.       گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی  ( 5 دقیقه )

5.        گزارش کمیته ها توسط مسئولین هر کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقیقه)

کمیته دفاع از حقوق زنان،  کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو،  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کمیته روابط عمومی (هر کمیته 5 دقیقه)

6.      گزارش امور فرهنگی و پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای بهرخو (5 دقیقه)

7.      گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  (5 دقیقه)

8.      گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری ( 5 دقیقه )

9.     گزارش مالی و بررسی آن خانم کفایت حقیقی ( 5 دقیقه )

10.    گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 20 دقیقه  )

صدر هیئت رئیسه،  قاتم مقام و مسئول نمایندگیها و کمیته ها، عضو هیئت رئیسه و مسئول امور اداری، مالی   (هر عضو هیئت رئیسه 6 دقیقه)

11.   پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 50 دقیقه )

مکان: پالتاک اتاق کانون

Paltalk:

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

هماهنگ کننده جلسه عمومی کانون  

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.