فراخوان نمایندگی مالزی به تاریخ 4 سپتامبر ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

آرمفراخوان جلسه ماهانه نمایندگی مالزی

 بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر ونقض ان در ایران طی ماه گذشته

سخنرانی و بحث وگفتگو در خصوص مسائل روز

   برنامه سازان

            مریم مرادی: فعال حقوق بشر

بررسی و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در ایران

           جمشیدغلامی سیاوزان: فعال حقوق بشر

مقایسه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

            حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی: فعال حقوق بشر

نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران

            تقی صیاد مصطفی : فعال حقوق بشر

اعدامهای زندانیان سیاسی تابستان 67

 تبادل نظرو پرسش وپاسخ در پایان جلسه بررسی پیشنهادات وتصمیم گیری لازم

زمان برگزاری: جمعه 4 سپتامبر ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی و 23 به وقت مالزی

محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون نمایندگی مالزی  

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az HoghoghBashar dar Iran Namayandegi Malasya

مسئول جلسه: جمشیدغلامی سیاوزان

منشی جلسه: راضیه .لطف الهی هنان

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.