فراخوان/ جنبش دانشجوئی 18 تیر 1378 را فراموش نکنیم

جنبش دانشجوئی 1378

جنبش دانشجوئی 1378

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.

ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف/ هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد.

ب/ هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.

ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و آزاديهائي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

 

جنبش دانشجوئی 18 تیر 1378 را فراموش نکنیم

 

فراخوان

سخنرانان و عنوان سخنرانی :

 

   رزا خلیلی:

                جنبش دانشجوئی و نقش آن در حرکت به سوی دموکراسی

        آرمین غضنفرپور:

                نقش سپاه و نیروهای سرکوبگر در واقعه 18 تیر

        بیژن سامانی:

                جنبش های مردمی از 1378 تا 1388

 

محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون

Paltalk: Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran

شنبه  6  یولی  2013 (15 تیر 1392) ساعت 19.00 بوقت اروپای مرکزی

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران _ کمیته دفاع از جوان و دانشجو
این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.