اطلاعیه394,ایران: جان بیست زندانی اهل سنت در خطر اعدام می باشد

VVMIran e.V.

Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.

Postfach 52 42

30052 Hannover

Tel.: +49 511 979 34 07      0163 261 12 57

Fax: +49 511 26173 76

Email: info@bashariyat.org      www.bashariyat.org

 

ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادی تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است. هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصی يا بطور عمومی برخوردار باشد.

 

ایران: جان بیست زندانی اهل سنت در خطر اعدام می باشد .

بیست تن از فعالان مذهبی اهل سنت «بلوچ و کرد » که به بهانه های مختلف توسط نهادهای امنیتی دستگیر و تحت شکنجه بودند اینک در خطر اعدام

می باشند.

ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشیم.

394

کانون دفاع از حقوق بشردر ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

 

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.