26 ژوئن روز جهانی منع شکنجه/ وضعیت زندانهای ایران و زندانیان تحت شکنجه

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر

احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

فراخوان

26 ژوئن روز جهانی منع شکنجه

 

سخنرانی، بحث و گفتگو

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

                 حسین میرزایی: فعال و مدافع حقوق بشر،آسیب دیده شکنجه

وضعیت زندانهای ایران و زندانیان تحت شکنجه

یونس کیاهی: فعال و مدافع حقوق بشر

روز جهانی منع شکنجه، آسیب ها و جوانب شکنجه

 مکان: پالتاک،

Paltalk:

Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

 

 زمان:

شنبه 29  ژوئن 2013 ساعت 18.00 به وقت اروپای مرکزی

برگزار کننده: یونس کیاهی

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی کیل

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.