پتیشن و اسامی 101 زندانی سیاسی جهت امضا برای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام

1زندانیان سیاسی را آزاد کنید

1. هوشنگ رضائی را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Houshang Rezaei

http://www.gopetition.com/petitions/free-houshang-rezaei.html

2. وحید اصغری را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Vahild Asghari:

http://www.gopetition.com/petitions/free-iranian-blogger-vahid-asghari-sentenced-to-death.html

3. غلامرضا خسروی را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of Gholamreza Khosravi

http://www.gopetition.com/petitions/gholamreza-khosravi.html

4 & 5. محسن و احمد دانشپور (پدر و فرزند) را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of father and son Mohsen & Ahmad Daneshpour

http://www.gopetition.com/petitions/save-father-mohsen-daneshpour-and-son-hassan-daneshpour.html

6. عبدالرضا قنبری را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of Abdolreza Ghanbari

http://www.gopetition.com/petition/34874.html

7 & 8. زانیار و لقمان مرادی را اعدام نکنید

Petition to FREE Zanyar and Loghman Moradi

www.gopetition.com/petition/41784.html

9. منصور آروند را اعدام نکنید

:Petition to STOP the execution of Mansour Arvand:

http://www.gopetition.com/petitions/save-mansour-arvand.html

10. شیرکو معارفی را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Shirko Maarefi:

http://www.gopetition.com/petition/32085.html

11. حمید قاسمی شال را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of Hamid Ghassemi-Shall

http://www.gopetition.com/petitions/FREE-hamid-ghassemi.html

12. سعید ملک پور را عدم نکنید

Petition to STOP the execution of Saeed Malekpour

http://www.gopetition.com/petition/40162.html

13. بهروز آلخانی را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Behrouz Alkhani:

http://www.gopetition.com/petitions/free-iranian-kurdish-prisoner-behrouz-ala-khani-now.html

14. یونس آقایان را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner Younes Aghayan:http://www.gopetition.com/petitions/stop-the-execution-of-younes-aghayan.html

15. حبیب الله گلپری پور را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner HABIBOLAH GOLPARIPOUR:

http://www.gopetition.com/petition/36720.html

16. حبیب الله لطیفی را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner HABIBOLAH LATIFI:

http://www.gopetition.com/petition/40470.html

17. رشید اخکندی را اعدام نکنید از همه دوستان خواهش میکنم برای امضاء این تومار به آدرس زیر مراجعه کنند

Petition to STOP the execution of Iranian political prisoner RASHEED AKHKANDI:http://www.gopetition.com/petitions/stop-the-execution-of-rasheed-akhkandi.html

18. حمزه ریگی را اعدام نکنید

Petition to STOP the execution of an Iranian political prisoner HAMZA RIGI:

http://www.gopetition.com/petitions/free-baluch-political-prisoner-hamza-rigi.html

Instructional video in Persian on how to sign a petition:

ویدئو برای راهنمایی در امضا طومار برای آزادی زندانیان سیاسی:

http://www.youtube.com/watch?v=uXX9ScmxwX4&feature=youtu.be

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.