بایگانی ماهیانه: اکتبر 2017

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاگسن به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه صدور حکم اعدام در 7 اکتبر 2017

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر ) به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه صدور حکم اعدام در 7 اکتبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاگسن به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه صدور حکم اعدام در 7 اکتبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس  7 اکتبر 2017

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس در 7 اکتبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس  7 اکتبر 2017 بسته هستند

اطلاعیه 906 کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در خصوص مشکل آب در ایران

اطلاعیه 906 کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در خصوص مشکل آب در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 906 کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در خصوص مشکل آب در ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 30 سپتامبر 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 30 سپتامبر 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 30 سپتامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 17 سپتامبر 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 17 سپتامبر 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 17 سپتامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق  پیروان ادیان در 12 اکتبر2017

فراخوان جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 12 اکتبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق  پیروان ادیان در 12 اکتبر2017 بسته هستند

اطلاعیه 904 نمایندگی مالزی

اطلاعیه 904 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 904 نمایندگی مالزی بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در شهریور ماه 1396

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در شهریور ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در شهریور ماه 1396 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن 7 اکتبر 2017  

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن 7 اکتبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن 7 اکتبر 2017   بسته هستند