بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد 1396

گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد 1396 بسته هستند

گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان در خرداد 1396

گزارش نقض حقوق زنان در خرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان در خرداد 1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – 27 جوئن 2017)

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – 27 جوئن 2017)

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – 27 جوئن 2017) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 27 جون 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 27 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 27 جون 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جون 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جون 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 5 یولی 2017

فراخوان نمایندگی مالزی 5 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 5 یولی 2017 بسته هستند

 فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون  2 یولی 2017

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 2 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای  فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون  2 یولی 2017 بسته هستند

فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 9 یولی 2017

فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 9 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 9 یولی 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یولی 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یولی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یولی 2017 بسته هستند

اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی

اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی بسته هستند