بایگانی ماهیانه: می 2017

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم) بسته هستند

کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم) بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی به تاریخ 28 مای 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 28 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی به تاریخ 28 مای 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017

فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017 بسته هستند

Die 26 Mai Resolution

Die 26 Mai Resolution

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای Die 26 Mai Resolution بسته هستند

قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس

اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس )

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (نمایندگی هانوفر) 13 مای 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (نمایندگی هانوفر) 13 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (نمایندگی هانوفر) 13 مای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 6 مای 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 6 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 6 مای 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش اول) بسته هستند