بایگانی ماهیانه: می 2017

اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017 بسته هستند

گزارش  نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش  نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1396 در ایران

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در اردیبهشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1396 در ایران بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396 بسته هستند

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

گزارش ماهانه نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم) بسته هستند