بایگانی ماهیانه: آوریل 2017

اطلاعیه  827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه  827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 اپریل 2017

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 اپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 7 اپریل 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 30 مارس 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 30 مارس 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 30 مارس 2017 بسته هستند

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس) بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 آپریل 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 22 آپریل 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 22 آپریل 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زائد)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زائد)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زائد) بسته هستند

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 28 آپریل 2017

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 28 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 28 آپریل 2017 بسته هستند