بایگانی ماهیانه: مارس 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 19 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 19 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 19 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی اولین جلسه کمیته اموزش و پژوهش (گارگاه اموزشی) 28 فوریه 2017

گزارش صوتی اولین جلسه کمیته اموزش و پژوهش (گارگاه اموزشی) 28 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی اولین جلسه کمیته اموزش و پژوهش (گارگاه اموزشی) 28 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 مارچ 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 مارچ 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 مارچ 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون منع جنگ افزارها شیمیایی)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون منع جنگ افزارها شیمیایی)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون منع جنگ افزارها شیمیایی) بسته هستند

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وحدت ملی و رابطه آن با هویت قومی)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وحدت ملی و رابطه ان با هویت قومی)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وحدت ملی و رابطه آن با هویت قومی) بسته هستند

مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن ( هانوفر) 4 مارس 2017

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) 4 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن ( هانوفر) 4 مارس 2017 بسته هستند