بایگانی ماهیانه: مارس 2017

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارس 2017

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارس 2017 بسته هستند

 اطلاعیه 809 کمیته دفاع از پیروان ادیان در خصوص بهائیان

اطلاعیه 809 کمیته دفاع از پیروان ادیان در خصوص بهائیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای  اطلاعیه 809 کمیته دفاع از پیروان ادیان در خصوص بهائیان بسته هستند

اطلاعیه 808 نمایندگی ایالت هسن (گیسن) در خصوص بحران کم آبی

اطلاعیه 808 نمایندگی ایالت هسن (گیسن) در خصوص بحران کم آبی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 808 نمایندگی ایالت هسن (گیسن) در خصوص بحران کم آبی بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 مارس

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 25 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 25 مارس بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 23 مارس

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 23 مارس بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017 بسته هستند

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اطلاعیه 807 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان

اطلاعیه 807 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 807 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان بسته هستند

اطلاعیه 804 نمایندگی پاکستان در خصوص وضعیت محیط زیست خوزستان

اطلاعیه 804 نمایندگی پاکستان در خصوص وضعیت محیط زیست خوزستان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 804 نمایندگی پاکستان در خصوص وضعیت محیط زیست خوزستان بسته هستند

اطلاعیه 806 نمایندگی ترکیه با موضوع زنان در ایران

اطلاعیه 806 نمایندگی ترکیه با موضوع زنان در ایران ﮐﺲ ﭼﻮ زن، اﻧﺪر ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻗﺮنﻫﺎ ﻣﻨـﺰل ﻧـﮑﺮد    ﮐﺲ ﭼﻮ زن، در ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﻟﻮس، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺒـﻮد  پروین اعتصامی، شاعرۀ توانمند ایران زمین سالها پیش از این،  با سرودن شعر «زن در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 806 نمایندگی ترکیه با موضوع زنان در ایران بسته هستند