بایگانی ماهیانه: مارس 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 25 مارچ 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 25 مارچ 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 25 مارچ 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی اتریش در 30 مارس 2017

فراخوان جلسه نمایندگی اتریش 30 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی اتریش در 30 مارس 2017 بسته هستند

گزارش صوتی سومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 مارس 2017

گزارش صوتی سومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 مارس 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی سومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 مارس 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 مارس 2017 بسته هستند

 گزارش نقض اقوام و ملل ایرانی در اسفند 1395

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای  گزارش نقض اقوام و ملل ایرانی در اسفند 1395 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اسفند 1395

گزارش نقض حقوق هنر منــدان در اسفند ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اسفند 1395 بسته هستند

گزارش صدور و اجرای حکم در اسفند ماه 1395

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اسفند ماه 1395      

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صدور و اجرای حکم در اسفند ماه 1395 بسته هستند

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم) بسته هستند

پیام نوروزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

پیام نوروزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای پیام نوروزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 26 مارس 2017 بسته هستند