بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  25 فوریه 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 بمناسبت روز عدالت اجتماعی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  25 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017

فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395 بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس)

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس ( 12 مارس )

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس) بسته هستند

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)

کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) بسته هستند