بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

اطلاعیه 797 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق توسط قوه قضائیه

اطلاعیه شماره 797 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق توسط قوه قضائیه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 797 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق توسط قوه قضائیه بسته هستند

اطلاعیه 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان

اطلاعیه شماره 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 796 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب پیروان سایر ادیان بسته هستند

اطلاعیه 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش

اطلاعیه شماره 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش بسته هستند

اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

اطلاعیه شماره 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 794 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص جفا بر مسیحیان بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017 بسته هستند