بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم و اول کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) کلیپ صوتی (شرح بخش اول کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح بخش دوم و اول کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017 به مناسبت روز زن

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017 به مناسبت روز زن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017 به مناسبت روز زن بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017 بسته هستند

گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017

گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017 بسته هستند

 گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای  گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند