بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 4 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش تصویری میز کتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016

گزارش تصویری برگزاری میزکتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری میز کتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 7 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 7 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 7 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی در ماه ژانویه

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران یکشنبه 8 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی در ماه ژانویه بسته هستند

کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش 31 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016 بسته هستند