بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک به تاریخ 23 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک بسته هستند

اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو

اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو بسته هستند

اطلاعیه 792 کمیته اقوام و ملل ایرانی در خصوص مجازات اعدام

اطلاعیه شماره 792 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص مجازات اعدام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 792 کمیته اقوام و ملل ایرانی در خصوص مجازات اعدام بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 28 ژانویه 2017

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 28 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران)

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران) بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 19 ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 19 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش مربوط به تاریخ 25 ژانویه 2017

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش جهت برگزاری جلسه هم اندیشی و همراهی در تاریخ 25 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش مربوط به تاریخ 25 ژانویه 2017 بسته هستند

اطلاعیه 791 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص اسارت و زنجیر خردمندان و فعالان

اطلاعیه شماره 791 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص اسارت و زنجیر خردمندان و فعالان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 791 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص اسارت و زنجیر خردمندان و فعالان بسته هستند

اطلاعیه 790 نمایندگی مالزی در خصوص فقر در جامعه ایران

اطلاعیه شماره 790 نمایندگی مالزی در خصوص فقر در جامعه ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 790 نمایندگی مالزی در خصوص فقر در جامعه ایران بسته هستند