بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 14 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 14 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 14 دسامبر 2016 بسته هستند

کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 20 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 20 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 20 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سوم دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 9 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سوم دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 9 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سوم دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 9 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته ادیان 24 دسامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته ادیان 24 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته محیط زیست در تاریخ 21 دسامبر2016

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 21 دسامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته محیط زیست در تاریخ 21 دسامبر2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 15 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 15 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 15 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 18 دسامبر 2016

گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 18 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 18 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016 بسته هستند