بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 3 نوامبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5588#more-5588

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 3 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی هسن (گیسن) 16 اکتبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5586

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی هسن (گیسن) 16 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 نوامبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5584

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 نوامبر 2016 بسته هستند

کلیپ کار نشریات و مطبوعات ، اطلاع رسانی و بیان حقایق

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5580

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ کار نشریات و مطبوعات ، اطلاع رسانی و بیان حقایق بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی در خصوص قتل های زنجیره ای حکومت ایران

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5574

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی در خصوص قتل های زنجیره ای حکومت ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 29 اکتبر 2016

  http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5565  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 29 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته جوان و دانشجو 20 اکتبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5567 .  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته جوان و دانشجو 20 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته حفاظت از محیط زیست 22 اکتبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5569 .  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته حفاظت از محیط زیست 22 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5571 .    

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016 بسته هستند

فایل صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( قسمت مزدکیان

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=5576

ارسال شده در مقالات | دیدگاه‌ها برای فایل صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( قسمت مزدکیان بسته هستند