بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای پاکستان و مالزی 18 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای پاکستان و مالزی 18 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای پاکستان و مالزی 18 نوامبر 2016 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان در 23 نوامبر2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته زنان چهارشنبه 23 نوامبر 2016 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 نوامبر 2016 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 27 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست یکشنبه 27 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 27 نوامبر 2016 بسته هستند

لینک اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران

اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 776 نمایندگی مالزی در خصوص وضعیت وخیم هوای ایران بسته هستند

لینک اطلاعیه 775 نمایندگی مالزی

اطلاعیه 775 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 775 نمایندگی مالزی بسته هستند

لینک اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 744 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان در مهرماه 1395

نقض حقوق جوان و دانشجو مهر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق جوانان و دانشجویان در مهرماه 1395 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان به تاریخ 23 نوامبر 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 23 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان به تاریخ 23 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه تبیین طرح آموزش جهت دعوت از مسئولین محترم کمیته ها و نمایندگی ها

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه تبیین طرح آموزش جهت دعوت از مسئولین محترم کمیته ها و نمایندگی ها بسته هستند