بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی30 نوامبر 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 30 نوامبر2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی30 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اتریش در 28 نوامبر 2016

فراخوان نمایندگی اتریش در 28 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اتریش در 28 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1395

گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان آبان ماه ۱۳۹۵

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته آموزش و پژوهش 22 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 19 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نروژ و دانمارک 20 نوامبر 2016 بسته هستند

لینک اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان

اطلاعیه 772 دمایندگی نوردراین وستفالن در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 772 نمایندگی نوردراین وستفالن در مورد روز جهانی منع خشونت علیه زنان بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه 1395

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآبان ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی میزگرد کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 18 نوامبر 2016

گزارش صوتی میزگرد کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 18 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی میزگرد کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 18 نوامبر 2016 بسته هستند