بایگانی ماهیانه: ژوئن 2016

گردهمائی ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای گردهمائی ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته محیط زیست

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 28 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته محیط زیست بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای مالزی و یونان

گزارش صوتی جلسه ماهانه مشترک نمایندگیهای مالزی و یونان 3 جون 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای مالزی و یونان بسته هستند

جلسه مجمع عمومی ماهیانه: 5 یولی

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای جلسه مجمع عمومی ماهیانه: 5 یولی بسته هستند

کودکان ایرانی بطور قانونی مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرند.

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای کودکان ایرانی بطور قانونی مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرند. بسته هستند

جهانیان بدانند…

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای جهانیان بدانند… بسته هستند

ایران سومین کشور جهان از نظرخودكشی موفق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای ایران سومین کشور جهان از نظرخودكشی موفق زنان بسته هستند

یورش شبانه ماموران برای بازداشت فعالین

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای یورش شبانه ماموران برای بازداشت فعالین بسته هستند

دولتمردان ایران از هرگونه کارشکنی بمنظور پیشگیری از درمان استفاده میکنند

 

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای دولتمردان ایران از هرگونه کارشکنی بمنظور پیشگیری از درمان استفاده میکنند بسته هستند