بایگانی ماهیانه: می 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 6 مای 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 6 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 6 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 7 مای 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 7 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 7 مای 2016 بسته هستند

جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و مل ایرانی و نمایندگی مالزی

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و مل ایرانی و نمایندگی مالزی بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی مای 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 5 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی مای 2016 بسته هستند

نقض حقوق جوان و دانشجو : اسفند ماه 1394

فرزاد نایب غریب

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای نقض حقوق جوان و دانشجو : اسفند ماه 1394 بسته هستند

نشست مشترک ماهانه اعضای نمایندگی هانوفر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای نشست مشترک ماهانه اعضای نمایندگی هانوفر بسته هستند

به مجموعه کتاب های کتابخانه اضافه گردید:

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای به مجموعه کتاب های کتابخانه اضافه گردید: بسته هستند

مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

آموزش نظامی در مدارس، مغایر با اصول حقوق بشر است

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای آموزش نظامی در مدارس، مغایر با اصول حقوق بشر است بسته هستند

اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند