بایگانی ماهیانه: می 2016

بمناسبت روز جهانی خانواده، نمایندگی سوئد برگذار میکند

جمعه 27 می 2016 ،ساعت 18:00 به زمان اروپای مرکزی در پالتاک

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای بمناسبت روز جهانی خانواده، نمایندگی سوئد برگذار میکند بسته هستند

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

نامۀ سرگشاده به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل علیه اعدام مداوم نوجوانان

به: گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، آقای احمد شهید گزارشگر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، آقای کریستُف هِینز گزارشگر ویژه‌ی شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای نامۀ سرگشاده به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل علیه اعدام مداوم نوجوانان بسته هستند

22 مای 2016 نمایندگی گیسن برگذار میکند

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای 22 مای 2016 نمایندگی گیسن برگذار میکند بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 14 مای 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 14 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 14 مای 2016 بسته هستند

جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی های مالزی،پاکستان و یونان:20 مای 2016

بمناسبت 21 مای روزجهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو وتوسعه  22 مای روزجهانی تنوع زیستی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی های مالزی،پاکستان و یونان:20 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی گیسن

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی گیسن در تاریخ 15 آپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی گیسن بسته هستند

نشست ماهانه مشترک نمایندگی کلن و یونان

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای نشست ماهانه مشترک نمایندگی کلن و یونان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مجمع عمومی کانون

گزارش صوتی جلسه مجمع عمومی کانون 8 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مجمع عمومی کانون بسته هستند