بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

فراخوان

جلسۀ ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی  پنج شنبه  05 مای 2016 ،ساعت 1800 به زمان اروپای مرکزی  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان بسته هستند

برنامه مخصوص روز کارگر اول ماه مای 2016

 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای برنامه مخصوص روز کارگر اول ماه مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان

گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 22 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

اعمال سیاست الزام آوری که برای هیچکس الزام آور نبود

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اعمال سیاست الزام آوری که برای هیچکس الزام آور نبود بسته هستند

گرامیداشت روز جهانی کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای گرامیداشت روز جهانی کارگر بسته هستند

نقض محیط زیست در فروردین ماه ۱۳۹۵

در فروردین ماه  امسال نیز همانند سال گذشته محیط زیست کشورمان خالی‌ از رویداد و خبر نبود و همچنان بودند شکارچیانی که تعدادی از وحوش ایران را به کام مرگ کشاندند….                   … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای نقض محیط زیست در فروردین ماه ۱۳۹۵ بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقووق زنان( فروردین 1395)

کمیته دفاع ازحقوق زنان : نازی نیکوئی سلیم

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقووق زنان( فروردین 1395) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و مل ایرانی و نمایندگی مالزی

گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و مل ایرانی و نمایندگی مالزی 21 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و مل ایرانی و نمایندگی مالزی بسته هستند

نقض حقوق پیروان ادیان فروردین۱۳۹۵‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تهیه و تنظیم: كاويانیبا همکاری آقایان: مصطفی خداکرمی، حمیدرضا تقی پور و دهقان تبریزی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای نقض حقوق پیروان ادیان فروردین۱۳۹۵‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بسته هستند

نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی فروردین 1395

تهیه و تنظیم : جمیله بدیرخانی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی فروردین 1395 بسته هستند