بایگانی ماهیانه: ژانویه 2016

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اشتوتگارت 22 ژانویه

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اشتوتگارت 22 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اشتوتگارت 22 ژانویه بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد در تاریخ 24 ژانویه

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد در تاریخ 24 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد در تاریخ 24 ژانویه بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی کلن 23 ژانویه

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی کلن 23 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی کلن 23 ژانویه بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 ژانویه بسته هستند

اطلاعیه 673 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

قدرت بدون نقد و نظارت فسادآور است

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 673 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

اطلاعیه شماره 671 کمیته جوان و دانشجو

برای دانشجویان و دانشگاهیان حق دانستن و انتخاب قائل نیستند

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 671 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه شماره 674 کانون

سرکوب و بازداشت روزنامه نگاران پیش درآمد انتخابات در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 674 کانون بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی جمعه 8 ژانویه2016

گزارش صوتی را از اینجا ملاحظه کنید

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی جمعه 8 ژانویه2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته جوان و دانشجو 16 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته جوان و دانشجو 16 ژانویه بسته هستند

اطلاعیه شماره 672 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اتهامات سیاسی و امنیتی علیه بهاییان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 672 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند