بایگانی ماهیانه: ژانویه 2016

اطلاعیه شماره 677 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص آمار خودکشی کودکان

اطلاعیه شماره 677 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص آمار خودکشی کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 677 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص آمار خودکشی کودکان بسته هستند

گزارش موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان در دی ماه سال 1394

گزارش موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان در دی ماه سال 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان در دی ماه سال 1394 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ یکشنبه 31 ژانویه

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ یکشنبه 31 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ یکشنبه 31 ژانویه بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در دی ماه 1394

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان .در دی ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در دی ماه 1394 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در دی ماه 1394

گزارش نقض حقوق زنان در دی ماه 94

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در دی ماه 1394 بسته هستند

گزارش دی ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

                                                                                                             گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در دی ماه 1394 تهیه و تنظیم : بهروز خسروی ماده ی ۲۲ هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش دی ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

اطلاعیه شماره 675 نمایندگی سوئد با موضوع بحران خودکشی در ایران

675بحران خودکشی در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 675 نمایندگی سوئد با موضوع بحران خودکشی در ایران بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 24 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 24 ژانویه بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس در 10 ژانویه 2016

گزارش نمایندگی سوئیس

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس در 10 ژانویه 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از محیط زیست و نمایندگی مالزی در تاریخ 26 ژانویه

فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از محیط زیست و نمایندگی مالزی در تاریخ 26 ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک کمیته دفاع از محیط زیست و نمایندگی مالزی در تاریخ 26 ژانویه بسته هستند